Проучване и Сондажи за вода » План за сондаж за вода  Добрич

 • Клуб на професионалните сондьори

Анализ след проучване на подземни води за сондаж за вода за Добрич

Стъпка 2: Софтуерен анализ на създадените геофизични и геоложки профил/и (разрез/и) при полевото проучване на подземни води на терен в стъпка 1. При открита точка за сондиране (на графика) с ясно изразен водоносен хоризонт в цветна карта и цифрови показатели за всеки цветови участък (водоносен слой) от картата доказващи наличие на вода за водочерпане се съставя подробен конструктивен план за изграждане на сондаж за вода. Стъпка 2 е част от общо 3-те стъпки с услуги заявени Онлайн чрез форма.

 • Време за извършване на анализ и изпращане на протокол с план-проект за изграждане на водовземно съоръжение до ел.поща на клиент: Срок до седем (7) работни дни стартиращи от следващия ден след полевото проучване по договор.

Създаване на план за изграждане на сондаж за вода за Добрич

⚠️ Ние Гарантираме вода при сондиране!

Добрич PRO Drillers Club Гарантира вода при сондиране след проучване!
Ако при сондиране не се достигне до вода?
  1. Добрич PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума за проучване за вода!

  2. Добрич PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума вписана в договор за изграждане на сондаж за вода ако сондажния екип е изпълнил точно плана, който сме изготвили!

ИНФОРМАЦИЯ:

Подписан договор между клиента ни и сондажен екип трябва да ни бъде изпратен до e-mail: prodrillersclub@gmail.com, веднага след подписването му, но не по-късно от три работни дни преди стартиране на сондирането по договор!


1. Проучване на вода

3. Цени за сондаж


Заявете проучване

Обадете се сега!

Заявете обаждане

Работно време:
Пон - Пет: 09:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 17:00
Неделя: 10:00 - 16:00


Протокол с план за изграждане на сондаж за вода

Съдържание по пример за вече извършено проучване на вода в имот:

Геофизичен профил

 • Дата на създаване: 12.03.2024 г.
 • Дължина:18 м
 • Дълбочина: от 0 до 100 м
 • Точкови снимки: 9 бр.
 • Стъпка: през 1 м
 • Посока на създаване: 30° NE
 • Приложени са части на създадения геофизичен профил/разрез: Графика, карта, цифрова цветова скала .

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Точка за сондиране

Инструкция за определяне на точка/и за сондиране по маркировката на терена:

 • Следвайте посоката на създаване на геофизичния профил от пилон/маркер 1 (червен цвят) към пилон/маркер 2 (жълт цвят). Точка 7 показана на графиката и картата като точка за сондиране е 11 м от пилон/маркер 1 към пилон/маркер 2.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Графика

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър.
 • Погледнете фигура 1: Точкова снимка 7 (вертикална линия). Отразена е точка за сондиране (точка 7).

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Карта

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър
 • По вертикал: Дълбочинна настройка за геофизичен профил
 • Погледнете фигура 2:  Водоносен хоризонт - ясно отразен в точка 7.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Цветова скала

Погледнете фигура 3: Цветове отразени на картата - специфичен брой и цвят спрямо даденостите на терена. Цифрови стойности за прогнозен дебит при водочерпене.

 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 0 м до 21 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 22 м до 39 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 40 м до 100 м

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

Геоложка среда

 • Информация за геоложката формация на подпочвата;
 • Легенда с допълнителна информация за всеки цвят в картата описваща твърдостта на подпочвата, която ще се преодолява при сондиране.

Това е много важна информация за сондажния ни отдел за да избере сондажна машина по метод на сондиране спрямо геоложката среда на терена. Не всяка сондажна машина и екип са в готовност да сондират на всеки терен!

Заключение в препоръка

 • Съществуващ водоносен хоризонт. Препоръка за изграждане на тръбен сондажен кладенец в т. 7.

План за изграждане на сондаж за вода

 • Тръбен сондажен кладенец: √
 • Шахтов кладенец: x
 • Дълбочина в метри: 50 м
 • Максималмно отклонение по вертикал при сондиране: до 1 м от центъра на т. 7
 • Диаметър на сондажни тръби при затръбяване: 140 ф
 • Утайник в метри (част от общата дълбочина): 5 м
 • Вододайни/водонаситени зони: от 22 м до 50 м

Този план за изграждане на водоносно съоръжение се изпълнява стриктно от сондажния екип!

Още геофизични и геоложки профили

Представяме Ви два от създадените геофизични и геоложки профила в село Снежина, община Провадия, област Варна.

Клиента ни е земеделска кооперация и пожела да проучим за подземни води на няколко различни места - в стопанския двор, до него и част (парцел) от нива находяща се в края на селото отдалечена от стопанския двор.

 • Цел на проучването: Отркиване на подземна вода с прогнозно количество за вододебит достатъчно да захрани автоматизирани системи за поливане на разстояние от двора около 3/4 км с последващо изграждане на сондажно съоръжение.
 • Време за проучване: два работни дни.

Терен едно до стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): I

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 1200 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 150 м
 • Дължина на профил: 36 м
 • Създадени точкови снимки: 27 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Не се препоръчва за изграждане на тръбен сондажен кладенец.

 - Заключението е на база цифровите показатели на фигура 2 (в дясно), те не са в параметри, които търсим за целта на клиента.


Терен две в стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): IV

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 800 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 500 м
 • Дължина на профил: 24 м
 • Създадени точкови снимки: 15 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Изграждане на тръбен сондажен кладенец до 490 м дълбочина, сондиране в точкова снимка 13 отразена ясно на графика (фигура 1).

 • Мнение и оценка:

Клиенти говорят за Добрич PRO Drillers Club

Мартин Стойнев

19/01/2024

Добрич

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич, пл.Свобода № 7, 9301 чрез sondazhzavoda-dobrich.prodrillersclub.com.

План за сондаж за вода за Добрич

Създаване на подробен план за изграждане на сондаж за вода за Добрич след откриване на подземни води

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода Добрич

Стъпка 2: Анализ след проучване на подземни води и създаване на план за сондаж за вода

Откриване на подземни води с Георадар за създаване на план за изграждане на сондаж за вода за Добрич


Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода Добрич oт Добрич PRO Drillers Club

Откриваме вода за сондажи с ГеоРадари във всички райони на Добрич:

Добрич пл Свобода 7 9301

Популярни търсения в мрежата